Home / Tử Vi

Tử Vi

Xem boi TU VI – Xem bói TỬ VI trọn đời theo ngày tháng năm sinh. Tiên đoán Tình Duyên – Công Danh – Sức Khỏe – Hậu Vận. Xem TỬ VI hàng ngày.

HÌNH THỂ CỦA QUẢ ĐỊA CẦU

Theo Lịch số học của Á Đông và cũng gọi là Tiên Thiên Bát Quái. Nguyên văn của Bát Quái thuộc Ngũ Hành như vầy: Càn tam liên, Tây Bắc, Tuất Hợi. Khản trung mãn, chính Bắc, đương Tý. Cấn ...

Read More »

Thiên Can Địa Chi

MƯỜI THIÊN CAN HIỆP NHAU thuộc về Ngũ Hành – Giáp hiệp Ất thuộc về Mộc. – Bính hiệp Đinh thuộc về Hỏa. – Mậu hiệp Kỷ thuộc về Thổ. – Canh hiệp Tân thuộc về Kim. – Nhâm hiệp ...

Read More »

HÔN NHÂN THUỘC NGŨ ĐẾ

Lấy nhau tốt hay xấu Quí vị xem lại bảng tính tuổi ở trên để được biết mấy tuổi và con của vua Đế nào? XÍCH ĐẾ: Con nhà Xích Đế cưới con nhà Xích Đế: thì chồng vợ trước ...

Read More »

LUẬN VỀ TÁNH TÌNH VÀ VẬN MẠNG

Của mỗi người chịu ảnh hưởng của Ngũ Đế Ngũ Đế là: Thanh Đế, Huỳnh Đế, Bạch Đế, Xích Đế và Hắc Đế. Quí vị xem trở về “Bảng tính tuổi từ một đến 100 tuổi” ở phần trước, thì ...

Read More »