Home / Tag Archives: boi hoa tay

Tag Archives: boi hoa tay

Bói vui với hoa tay

boi-vui-voi-hoa-tay-1

Bạn có bao nhiêu hoa tay? Ở những ngón nào? 1. Tay trái – Ngón cái: Có khả năng lãnh đạo. – Ngón trỏ: Có quan hệ rộng. – Ngón giữa: Có suy nghĩ thấu đáo. – Ngón đeo nhẫn: ...

Read More »